Iha dia 13 de Dezembru 2019, BNCTL Hari Estatua Ilhás Nain Feto Fatíma iha jardim 5 de Maiu Colmera Dili.

Informasaun klaru liu tan bele hare iha Link tuir mai;

Source : FB Page ; GMN TV.