Konsellu Adminstrasaun

Data

António Francisco Vítor

Presidenti Konsellu Administrasaun

António Florindo Abrantes

Vice-Presidenti Konsellu Administrasaun

Brigido De Sousa

Executive Director/Chief Executive Officer (CEO)

Konsellu Fiskal

Data

Natalino De N. Garcia De Sousa

Prezidente Konsellu Fiskal

José Godinho

Membru Konsellu Fiskal

Suzana Maria Santos Da Cunha

Membru Konsellu Fiskal